Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το ΔΣ του ΟΑΜΘ προσκαλεί τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα εντευκτήρια του, Αναξιμάνδρου 61-63 το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, ώρα 11:00 με θέματα:

  1. Απολογισμός κι έκθεση των πεπραγμένων του ΔΣ (εισηγητής κ. Δεστέφανος Κ.),
  2. Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του 2021 (εισηγητής κ. Λούσης Γ.),
  3. Ανάγνωση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (εισηγητής κ. Τσομπάνογλου Β.),
  4. Έγκριση των πεπραγμένων του ΔΣ και απαλλαγή των ευθυνών του,
  5. Τροποποίηση καταστατικού για εναρμόνιση με την αθλητική νομοθεσία,
  6. Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας του απαραίτητου αριθμού μελών σύμφωνα με το καταστατικό, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, στις 18:30.

Δικαίωμα ψήφου επι των διαφόρων θεμάτων, έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην σχετική κατάσταση που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου.Τα